Projekt “Decydująca bitwa. Gra przestrzenna
zakłada zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości wśród 200 dzieci wiejskich, włączenie 10 wychowawców świetlic i 30 liderów młodzieżowych we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej poprzez:
działania w społecznościach lokalnych,
upowszechnianie wiedzy na temat wydarzenia poprzez realizację gry tematycznej,
promocję postaw obywatelskich wśród społeczności projektu.
Grupa realizatorów, po uprzednim przeszkoleniu, przygotuje projekt przestrzennej gry, zostanie on przetestowany przez liderów młodzieżowych na rynku Wieliczki, przy udziale mieszkańców.
Scenariusz gry i akcesoria niezbędne do prowadzenia otrzymają podopieczni 10 grup świetlicowych. Wcześniej wezmą udział w warsztacie wprowadzającym.
W wybranym dniu zaproszą rodziców, dziadków, KGW, inne grupy z którymi współpracują, celem wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu plenerowym upamiętniającym 100 rocznicę “cudu nad Wisłą” .

Wojna polsko-bolszewicka

prezentacja dra Pawła Naleźniaka
(Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie)

pobierz TUTAJ

Decydująca bitwa. Gra planszowa

pobierz TUTAJ

Decydująca bitwa. Gra przestrzenna

pobierz TUTAJ

Ulotka

pobierz TUTAJ

Bitwa warszawska. Jak współcześnie patrzymy na wydarzenie historyczne.

Specjalnie dla uczestników Forum Liderów materiał nagrał dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, były dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Tło historyczne bitwy warszawskiej.

Specjalnie dla uczestników Forum Liderów materiał nagrał dr Paweł Naleźniak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

FOTORELACJA

Forum Liderów Młodzieżowych

dzień I

dzień II

Realizacje gry …


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej # wiktoria 1920”