parę słów

O nas

Nasza historia

jest długa i ciekawa 🙂

Nasze cele

Celem Stowarzyszenia jest profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki i rekreacji ruchowej, upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc społeczna i specjalistyczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym niepełnosprawnym, uzależnionym, współuzależnionym, oraz z problemem przemocy , przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, wyrównywanie szans rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem, organizacja specjalistycznych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin , działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury, pielęgnowanie tradycji narodowej, działania na rzecz ochrony dóbr kultury polskiej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu., działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami, jednostkami administracji publicznej i organizacjami w zakresie zgodnym z wymienionymi celami.

film, który towarzyszy nam od 12 lat

czas tak szybko ucieka ...
365
dni w roku
52
tygodnie
7
dni w tygodniu
każdy 1
niepowtarzalny człowiek
staramy się aby tutaj były

bieżące wiadomości

Human Rights and Roll

Human Rights and Roll” to wymiana młodzieży, która odbyła się w Wieliczce w dniach 17- 26.09.2021 roku. W wymianie wzięli udział młodzi ludzie w wieku 18-25 lata z Grecji, Slowacji, …

XIII edycja kampanii

NO PROMIL – NO PROBLEM Jest ! Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Rusza XIII edycji kampanii Niebawem przekażemy informacje o planowanych działaniach. Bierzemy pod uwagę ten niezwykły czas, w którym …