parę słów

O nas

Nasza historia

jest długa i ciekawa 🙂

Nasze cele

Celem Stowarzyszenia jest profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki i rekreacji ruchowej, upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc społeczna i specjalistyczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym niepełnosprawnym, uzależnionym, współuzależnionym, oraz z problemem przemocy , przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, wyrównywanie szans rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem, organizacja specjalistycznych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin , działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury, pielęgnowanie tradycji narodowej, działania na rzecz ochrony dóbr kultury polskiej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu., działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami, jednostkami administracji publicznej i organizacjami w zakresie zgodnym z wymienionymi celami.

film, który towarzyszy nam od 12 lat

czas tak szybko ucieka ...
365
dni w roku
52
tygodnie
7
dni w tygodniu
każdy 1
niepowtarzalny człowiek
staramy się aby tutaj były

bieżące wiadomości

Akademia Relacji MAMDAR.pl

Instytut Rozwoju Społecznego realizuje projekt “Akademia Relacji MAMDAR”. Wspieramy IRS w tym ważnym i potrzebnym projekcie 🙂 Więcej na stronie internetowej projektu: mamdar.pl

Benefis naszej Rodziny 2.0

„Benefis Naszej Rodziny 2.0” to druga edycja projektu, który ma na celu zaangażowanie rodzin małopolskich, przy wsparciu instytucji gminnych, w budowanie pozytywnego wizerunku rodziny w przestrzeni lokalnej , regionalnej i …

Kubeczki pełne dobrych myśli

Zakończyliśmy projekt Kubeczki pełne dobrych myśli Projekt zakładał zrealizowanie 70 h wyjazdowych warsztatów wakacyjnych, skierowanych do 40 ukraińskich kobiet , mających status uchodźcy oraz  zajęć integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych dla 60 dzieci. Celem …