Decydująca bitwa. Gra przestrzenna

Projekt realizowane przez nasze stowarzyszenie dzięki dotacji otrzymanej z Programu Niepodległa.

Projekt “Decydująca bitwa. Gra przestrzenna

zakłada zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości wśród 200 dzieci wiejskich, włączenie 10 wychowawców świetlic i 30 liderów młodzieżowych we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej poprzez:

– działania w społecznościach lokalnych,

– upowszechnianie wiedzy na temat wydarzenia poprzez realizację gry tematycznej,

– promocję postaw obywatelskich wśród społeczności projektu.

Grupa realizatorów, po uprzednim przeszkoleniu, przygotuje projekt przestrzennej gry, zostanie on przetestowany przez liderów młodzieżowych na rynku Wieliczki, przy udziale mieszkańców.

Scenariusz gry i akcesoria niezbędne do prowadzenia otrzymają podopieczni 10 grup świetlicowych. Wcześniej wezmą udział w warsztacie wprowadzającym.

W wybranym dniu zaproszą rodziców, dziadków, KGW, inne grupy z którymi współpracują, celem wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu plenerowym upamiętniającym 100 rocznicę “cudu nad Wisłą” .

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej # wiktoria 1920”