Benefis naszej Rodziny 2.0

„Benefis Naszej Rodziny 2.0” to druga edycja projektu, który ma na celu zaangażowanie rodzin małopolskich, przy wsparciu instytucji gminnych, w budowanie pozytywnego wizerunku rodziny w przestrzeni lokalnej , regionalnej i mediach społecznościowych. Realizatorzy projektu zapraszają do wprowadzenia w kalendarzu uroczystości rodzinnych – Benefisu Naszej Rodziny -święta podczas którego cała rodzina celebruje swoją wyjątkowość.

Poprzez wspólne aktywności wzmacnia się więź rodzinna. Życzliwa rozmowa, bezpośrednia relacja, udział we wspólnych rodzinnych działaniach, tworzenie rytuałów, zabaw, odkrywanie pasji, wytwarzają szczególne poczucie wzajemnej bliskości i jedności rodzinnej. Rodzina poprzez zaplanowane wspólnie świętowanie kreuje swój system wartości, własne zwyczaje i tradycje, które poniosą w przyszłość najmłodsi uczestnicy. W każdej rodzinie znajdziemy wartościową i ciekawą historię/umiejętność/ talent/pasję którą warto przekazać kolejnym pokoleniom.

Propozycja udziału w tym wydarzeniu trafi do wszystkich rodzin, w 85 szkołach biorących udział w projekcie, głównie za sprawą informacji na stronach www. oraz dzięki szeroko prowadzonym spotkaniom z rodzicami. Kluczowym motywatorem będą dzieci, z którymi nauczyciele zrealizują zajęcia edukacyjne, na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy. Wszystkie działania w projekcie „Benefis Naszej Rodziny 2.0” są ukierunkowane na zachęcanie do tworzenia/ kultywowania rodzinnych obyczajów, ceremonii, rytuałów, okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie, wzmacnianie więzi, pogłębianie relacji, propagowanie wartości rodzinnych, promowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

Rodziny, które zaprojektują swój benefis , otrzymają jednakowe koszulki i baloniki, co pozwoli uczestnikom poczuć, że są we wspólnocie realizującej te same cele, a ich benefis będzie wydarzeniem rozpoznawalnym w regionie. Eventy rodzinne zostaną utrwalone w formie nagrań, prezentacji lub fotorelacji. Najciekawsze, najpełniej realizujące założenia programu „ Po pierwsze rodziny zostaną nagrodzone oraz zamieszczone w przestrzeni medialnej. Projekt posiada potencjał wprowadzenia zmiany społecznej dzięki dotarciu do grup formalnych, nieformalnych, terytorialnych, dla których RODZINA jest ważna i synergii w działaniu tych grup.

Realizacja zadania „Benefis Naszej Rodziny 2.0” jest możliwa dzięki dotacji przyznanej w 2022 roku w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, realizowanego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

REGULAMIN:

https://kamp2022.benefisrodzin.pl/wp-content/uploads/2022/10/BR22-regulamin-konkursu.pdf

Strona www projektu:

benefisrodzin.pl