Kubeczki pełne dobrych myśli

Zakończyliśmy projekt Kubeczki pełne dobrych myśli

Projekt zakładał zrealizowanie 70 h wyjazdowych warsztatów wakacyjnych, skierowanych do 40 ukraińskich kobiet , mających status uchodźcy oraz  zajęć integracyjno-edukacyjno-rekreacyjnych dla 60 dzieci. Celem było otwarcie kobiet na funkcjonujące w gminie formy wsparcia. Założenia zostały zrealizowano w całości, a nawet nieco powyżej założonych. Odbyły się 2 turnusy 9 dniowe dla 20 kobiet i 31 pierwszy i 20 kobiet oraz 29 dzieci drugi. Grupa docelowa  w większości  rekrutowała się z kobiet przebywających w Centrum Pomocy dla Ukrainy, w miejscowości Grabie, na terenie gminy Wieliczka. Dodatkowo w II turnusie wzięły udział kobiety korzystające z punktu pomocowego w Wieliczce. Kobiety w II turnusie miały wyższą motywację do uczestnictwa w warsztatach, w porównaniu do I turnusu.

Zrealizowaliśmy warsztaty ;

– budowanie poczucia  własnej wartości (12 h.)

– warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej- kształtowanie umiejętności potrzebnych przy poszukiwaniu pracy oparte na prezentacji mocnych stron  oraz umiejętność korzystania z urzędów publicznych (24h.) , w tym grę miejską , w drugim turnusie dodatkowo doradztwo

– wzmacnianie umiejętności wychowawczych – rozwój osobisty 14 h w I turnusie i 15 h. w II turnusie

-warsztaty praktyczne technik obniżających stres, warsztat radzenia sobie z traumą 16 h plus konsultacje osobiste

Dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia opiekuńcze, integracyjne, plastyczne, wspierające umiejętności językowe i zręcznościowe. Dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe.  Każda grupa miała swojego dorosłego opiekuna oraz wolontariusza wspomagającego, rekrutującego się z młodzieży ukraińskiej. W czasie warsztatowym były prowadzone zajęcia z dziećmi. Poza warsztatami realizowaliśmy wspólne aktywności  rodziców i dzieci, jak rozgrywki, zabawy  kreatywne i zręcznościowe, pływanie w basenie i wycieczki.  Społeczność lokalna z Zawoi brała  udział  w przygotowaniach wieczornych dyskotek, wycieczek i wieczorku pożegnalnego. W trakcie wszystkich realizowanych warsztatów uczestniczki indywidualne, ale także dzieci , mają dostęp do kolorowych karteczek na których zapisują wszystkie dobre słowa,  myśli jakie usłyszą, pomyślą, zobaczą. Dobre myśli można pisać dla siebie lub dla innych uczestników.  Wszystkie dobre myśli trafią do kubeczków, które na koniec turnusu otrzymuje każdy uczestnik. Dobre słowo o sobie i dobre słowo o tobie – to nasz leitmotiv na wszystkich warsztatach i zajęciach. Osoby prowadzące dbają o to aby dobre słowa i dobre myśli pojawiały się każdego dnia, sami przekazują ich jak najwięcej, Na koniec turnusu wszystkie kubeczki będą pełne. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wracać do tych myśli w trudnych momentach, dla podniesienia samopoczucia.

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Operator programu ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

TURNUS I

W turnusie I wzięło udział 20 kobiet i 31 dzieci. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w pokojach grupa kobiet  miała możliwość poznać się lepiej na 2 godzinnych zajęciach integracyjnych.

Dzieci zapoznawały się z opiekunami, ale najmłodsi jeszcze trzymali się opiekunów.

Staraliśmy się nie fundować uczestnikom dodatkowych emocji, dlatego najmłodsze dzieci na początku bawiły się na sali warsztatowej utrzymując kontakt wizualny z mamami.

Warsztat  budowania poczucia własnej wartości , odkrywania  mocnych stron, w konwencji grupy socjoterapeutycznej rozpoczął  się w sobotę  i potrwał w niedzielę do godz. 16.30 , w sumie 12 godzin. 

Czas wolny do kolacji grupa spędziła na zwiedzaniu okolicy, wieczorem, w ramach integracji i promocji projektu  miała miejsce dyskoteka dla wszystkich mieszkańców ośrodka.

Kolejne 3 dni poświęcone były aktywizacji zawodowej. W poniedziałek  uczyły się co powinno zawierać CV , list motywacyjny, wyrażenia i zwroty po polsku jakie wpisać, jakich informacji nie piszemy w CV. Następnie  ćwiczenia praktyczne – pisanie własnych CV i listów motywacyjnych, rezultatem tego dnia było 11 napisanych CV.  We wtorek wykorzystując i powtarzając umiejętności z poprzednich warsztatów zrealizowaliśmy ćwiczenia praktyczne –  symulację rozmowy  kwalifikacyjnej, autoprezentację, nagraliśmy 3  filmiki z osobami, które wyraziły zgodę na nagranie.

W środę został przeprowadzony  warsztat korzystania z instytucji publicznych – w terenie.  Rano wyjechaliśmy do Suchej Beskidzkiej, gdzie została przeprowadzona gra terenowa. Uczestniczki zostały podzielone na 4 grupy ,  otrzymały koperty  z zadaniami  do wykonania w Urzędzie Skarbowym, ZUS, w Urzędzie Pracy i Urzędzie Gminy, na policji, na poczcie, w aptece. Otrzymały także mapę miasta z zaznaczonymi obiektami do których miały się udać. Zadania były tak przygotowane aby grupy nie spotykały się ze sobą w tych obiektach. Należało min. dowiedzieć się jaka pomoc oferuje gmina Ukraińcom, jak się nazywa komendant straży miejskiej, czy kupić wodę utlenioną. W realizacji zadań dyskretnie towarzyszyli uczestnikom nasi trenerzy. Po omówieniu tego wydarzenia, okazało się, że zadania w realu nauczyły kobiety więcej niż najbardziej żmudna praca warsztatowa.

W bloku poobiednim  przeszliśmy  do scenek sytuacyjnych w szkole, które były punktem wyjścia do rozmowy o dzieciach, o ich potrzebach.  Czwartek i piątek  realizowaliśmy  warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych/ rozwój osobisty.  Mamom ten warsztat bardzo się podobał.  Warsztat pomoże unikać późniejszych nieporozumień z nauczycielami.

Ośmy dzień i dziewiąty do obiadu poświęcony był tematyce radzenia sobie z traumą.

Następnie zestaw ćwiczeń i technik radzenia sobie z traumą, jak  proste ćwiczenie głębokiego oddychania,  rozluźnianie mięśni mindfulness, samoobserwacja, szukanie wsparcia, prowadzenie dziennika, ekspresyjne pisanie, celowe rozpraszanie uwagi, aktywacja behawioralna.

Mamy pracowały, tymczasem dzieci miały wakacje

Dzieci rozdzielone były na 3 grupy wiekowe, założyliśmy, że będzie to dla nich dobry i beztroski czas, dlatego taki podział, żeby każdemu nieletniemu uczestnikowi zagwarantować najwięcej uwagi. Ważne było ich bezpieczeństwo, planowaliśmy dużo zajęć ruchowych, sportowych, rekreacyjnych, wycieczki. Chcieliśmy też indywidualnie poszukać mocnych stron każdego z nich, pomóc w nauce języka polskiego  poprzez między innymi zabawy słowami, zabawy rymowane, tworzenie „wywracanek” słownych,  planszówki ze słówkami, gry karciane, układanie wyliczanek itp. dlatego – małe grupy w konwencji socjoterapeutycznych, na niegłębokim poziomie.   Pierwsza grupa to 2,3, 4  latki, z którymi bawiliśmy się, graliśmy, rysowaliśmy, lepiliśmy z plasteliny oraz robiliśmy typowe zajęcia przedszkolne ( 8 uczestników w pierwszym turnusie , 12 w drugim turnusie ) Druga grupa dzieci wczesnoszkolne- dużo zabaw ruchowych oraz gier i zabaw  podnoszących umiejętności językowe ( 11 dzieci w pierwszym turnusie i 9 w drugim) Trzecia starsza grupa – tu chcieliśmy wprowadzić dużo różnorodności, zajęcia z kuglarstwa ( nauka żonglowania), majsterka, plakaty ( 11 osób w pierwszym turnusie i 9 w drugim). Obie grupy starsze miały możliwość udziału w  grach dydaktycznych, zabawach logicznych, jednorazowych  konkursach i takich,  które trwały  przez cały okres pobytu np. „Pocztówka z wakacji”. Ponadto warsztaty plastyczne : rysunek ołówkiem, kredkami, kolaż z uzbieranych darów lasów, nauka składania papieru, imprezy teleturniejowe jak np mam talent i inne. Zajęcia sportowe dla wszystkich  piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, dwa ognie, konkursy na wesoło, rozgrywki z nagrodami, gry i zabawy rekreacyjne, gry terenowe, podchody.

TURNUS II

W turnusie II wzięło udział 20 kobiet i 29 dzieci. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w pokojach grupa kobiet  miała możliwość poznać się lepiej na 2,5 godzinnych zajęciach integracyjnych. Dzieci zapoznawały się z opiekunami, ale najmłodsi jeszcze trzymali się mam. Powtórzyliśmy scenariusz , który zadziałał w pierwszym turnusie dla najmłodszych. Kobiety w turnusie II okazały się wręcz „głodne” wiedzy i nowych  kompetencji. Nie było problemu z punktualnością i udziałem w zajęciach. Zapał i chęci uczestniczek motywowały nas do szukania kolejnych możliwości.

Warsztat  budowania poczucia własnej wartości , odkrywania  mocnych stron, w konwencji grupy socjoterapeutycznej zostały zrealizowane w podobnym układzie.

Czas w niedzielę po obiedzie grupa spędziła na zwiedzaniu okolicy, wieczorem, w ramach integracji i promocji projektu  miała miejsce dyskoteka dla wszystkich mieszkańców ośrodka. Jednak mieszkańcy ośrodka niechętnie się integrowali.

Kolejne 3 dni poświęcone były aktywizacji zawodowej. W poniedziałek uczestniczki  uczyły się co powinno zawierać CV , list motywacyjny, wyrażenia i zwroty po polsku jakie wpisać, jakich informacji nie piszemy w CV.  Następnie  ćwiczenia praktyczne – pisanie własnych CV i listów motywacyjnych, rezultatem tego dnia było 16 napisanych CV.

We wtorek udało się zorganizować dla nich spotkanie w urzędzie pracy w Suchej Beskidzkiej. Na spotkaniu omówiono zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy , wsparcie dostępne w urzędzie pracy, jaką pomoc uzyskuje się w poszukiwaniu pracy po zarejestrowaniu jako osoba szukająca pracy jak można samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za  pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu.  Dużo informacji przekazał Ukrainkom urząd, na wiele pytań odpowiedzieli jego pracownicy. Po owocnej wizycie w instytucji przeprowadziliśmy grę miejską na zasadach analogicznych jak w I turnusie. ( z pominięciem już UP). Uczestniczki tym razem zrobiły sobie własne notatki, szczególnie z Urzędu Skarbowego.

Po obiedzie we wtorek i do obiadu w środę,    wykorzystując i powtarzając umiejętności z poprzednich warsztatów zrealizowaliśmy ćwiczenia praktyczne –  symulację rozmowy  kwalifikacyjnej, autoprezentację, uczestniczki same proponowały w jakich miejscach chciałyby spróbować rozmów kwalifikacyjnych.

W bloku poobiednim w środę  przeszliśmy  do scenek sytuacyjnych w szkole, które były punktem wyjścia do rozmowy o dzieciach, o ich potrzebach.  Już podczas tych zajęć widzieliśmy, że te warsztaty mogą potrwać dłużej, dużo było ciekawości, same prosiły o dodatkowe ćwiczenia.  Finalnie zrealizowaliśmy  warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych/ rozwój osobisty w 15 godzin i dodatkowo potrzebne były jeszcze konsultacje indywidualne, które nazwaliśmy doradztwem wychowawczym.  Mamom ten warsztat bardzo się podobał.  Warsztat pomoże unikać późniejszych nieporozumień z nauczycielami.

W bloku poobiednim 7 dnia przeszliśmy do technik radzenia sobie z napięciem, ze stresem. Uczestniczki prosiły aby zrealizować w czwartek 2 godziny z dnia następnego, a ósmego dnia zajęcia wcześniej. Po obiedzie w piątek cała grupa wyruszyła zdobywać Babia Górę. Blok był poświęcony sposobom radzenia sobie z traumą. Krótki , prosty wykład nt  traumy i stresu pourazowego, konsekwencji zamiatania tego problemu. Pokazanie jak przeszkadza, zestaw ćwiczeń i technik radzenia sobie z traumą.  W trakcie ataku Babiej Góry znakomicie zostało przećwiczone głębokie oddychanie i szukanie wsparcia.

Wśród informacji zwrotnych oprócz podziękowań, szczerych i z serca płynących w obie strony pojawiły się konkretne umiejętności których nauczyły się panie, konkretne pytania o dalszą współpracę, konkretne plany do zrealizowania. Dziewczyny wymieniły kontakty i narodził się pomysł na uruchomienie grupy wsparcia.   

Mamy pracowały, tymczasem dzieci miały wakacje

Dzieci rozdzielone były na 3 grupy wiekowe, założyliśmy, że będzie to dla nich dobry i beztroski czas, dlatego taki podział, żeby każdemu nieletniemu uczestnikowi zagwarantować najwięcej uwagi. Ważne było ich bezpieczeństwo, planowaliśmy dużo zajęć ruchowych, sportowych, rekreacyjnych, wycieczki. Chcieliśmy też indywidualnie poszukać mocnych stron każdego z nich, pomóc w nauce języka polskiego  poprzez między innymi zabawy słowami, zabawy rymowane, tworzenie „wywracanek” słownych,  planszówki ze słówkami, gry karciane, układanie wyliczanek itp. dlatego – małe grupy w konwencji socjoterapeutycznych, na niegłębokim poziomie.   Pierwsza grupa to 2,3, 4  latki, z którymi bawiliśmy się, graliśmy, rysowaliśmy, lepiliśmy z plasteliny oraz robiliśmy typowe zajęcia przedszkolne ( 8 uczestników w pierwszym turnusie , 12 w drugim turnusie ) Druga grupa dzieci wczesnoszkolne- dużo zabaw ruchowych oraz gier i zabaw  podnoszących umiejętności językowe ( 11 dzieci w pierwszym turnusie i 9 w drugim) Trzecia starsza grupa – tu chcieliśmy wprowadzić dużo różnorodności, zajęcia z kuglarstwa ( nauka żonglowania), majsterka, plakaty ( 11 osób w pierwszym turnusie i 9 w drugim). Obie grupy starsze miały możliwość udziału w  grach dydaktycznych, zabawach logicznych, jednorazowych  konkursach i takich,  które trwały  przez cały okres pobytu np. „Pocztówka z wakacji”. Ponadto warsztaty plastyczne : rysunek ołówkiem, kredkami, kolaż z uzbieranych darów lasów, nauka składania papieru, imprezy teleturniejowe jak np mam talent i inne. Zajęcia sportowe dla wszystkich  piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, dwa ognie, konkursy na wesoło, rozgrywki z nagrodami, gry i zabawy rekreacyjne, gry terenowe, podchody.